Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes) - Aelodaeth arlein am ddim

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn cynnig y cyfle i fusnesau lleol ymuno â Llais Busnes Torfaen yn rhad ac am ddim ar-lein tan ddiwedd 2020.

Mae hwn yn gyfle gwirioneddol i fusnesau sy'n chwilio am gyfle marchnata newydd, cymorth busnes a siarad â phobl sy'n wynebu heriau tebyg.  

Mae ein cyfarfodydd ar-lein yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod perchnogion busnesau lleol, trafod unrhyw wybodaeth neu gymorth sydd ei angen arnoch a gweld a oes gan unrhyw un ohonynt yr atebion neu p’un a ydynt wedi dod o hyd i gyfleoedd newydd. Byddwch hefyd yn gallu dweud wrth y grŵp am eich busnes a'r hyn rydych chi’n chwilio amdano. 

Os hoffech gymryd rhan yn rhad ac am ddim, cwblhewch y ddolen isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir. 

Mae hwn yn gyfle busnes unigryw na ddylech ei golli!  Ymunwch nawr

Mae ein cyfarfod rhwydweithio rhithwir nesaf ar ddydd Iau 17eg Medi, 11am. Rydym yn cynnal y cyfarfodydd rhithwir hyn bob mis tan ddiwedd y flwyddyn, sy’n ffordd dda iawn o gadw mewn cysylltiad gyda pherchnogion busnes!


 
 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20th Awst 2020