Economi a Mentergarwch Torfaen yn cynnal digwyddiad Ysgol Fusnes Dros Dro lwyddiannus

Rhwng 21ain Gorffennaf a 23ain Gorffennaf, mynychodd nifer o fusnesau o bob cwr o Dorfaen ynghyd â darpar entrepreneuriaid eisiau dechrau busnes ddigwyddiad 3 diwrnod ‘rhithwir’ AM DDIM a gynhaliwyd mewn partneriaeth rhwng Economi a Mentergarwch Torfaen ac Ysgol Fusnes Dros Dro.

Yn cael ei noddi gan Economi a Mentergarwch Torfaen, Economi Sylfaenol Torfaen a chlwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen, roedd y digwyddiad yn cynnwys sesiynau gweminar yn cael eu ffrydio’n fyw gyda’r nod o helpu busnesau i dyfu, rhoi eu syniadau creadigol ar waith, addasu i’r amgylchedd busnes newydd, a chael mwy o hyder i wynebu’r dyfodol.

Roedd pynciau yn cynnwys Sut i Ddechrau Busnes am Ddim, Sicrhau bod eich Busnes yn Goroesi, Gwneud y Mwyaf o’ch Presenoldeb Arlein a Rhoi Hwb i Werthiannau.

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen “Roedd hwn yn ddigwyddiad gwych ac roedd y sesiynau yn ysbrydoledig a chymhellol. Rwy’n siŵr y bydd busnesau ac unigolion wedi elwa o’r cyfle unigryw hwn a ddarparwyd gan Economi a Mentergarwch Torfaen.”

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng nghyngor Torfaen, “Roedd yn bleser agor y digwyddiad hwn a chroesawu pobl i’r cyfle hwn, gyda’r nod o gefnogi eu busnes a’u syniadau ar gyfer busnesau newydd. Rwy’n siŵr bod yr agenda gyffrous, lawn wedi rhoi digon i bobl feddwl amdano a llawer o syniadau ar sut i addasu a goroesi dan yr amgylchiadau presennol. Dymunaf bob lwc yn y dyfodol i bawb a fynychodd.”

Bydd y tîm yn Economi a Mentergarwch Torfaen yn ystyried yr adborth gan y sawl a fynychodd ac yn adnabod unrhyw anghenion er mwyn rhoi cymorth parhaus iddyn nhw.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Awst 2020