Cymorth Sgiliau ac Economi Torfaen ar gyfer Gweithwyr sy'n wynebu Diswyddo

A yw COVID-19 wedi gorfodi eich busnes i ailstrwythuro yn sefydliadol ac rydych nawr yn wynebu gorfod cymryd penderfyniadau anodd ynglŷn â dileu swyddi?

Mae adran Economi a Sgiliau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen eisiau darparu sicrwydd a chymorth i chi yn y cyfnod anodd hwn i gynorthwyo gweithwyr sy’n colli eu swyddi.

Gall ein tîm gynnig cyngor gwerthfawr a helpu eich staff i fod yn barod ar gyfer y camau nesaf yn eu gyrfa, gan gynnwys.

Pa gymorth sydd ar gael?

Sgiliau Cyflogadwyedd ·

  • Ysgrifennu CV 
  • Chwilio am Swyddi Arlein
  • Technegau Cyfweliad Arlein · Cymorth gyda Ffurflenni Cais
  • Cyngor ar Yrfa · Meithrin Hyder
  • Profiad Gwaith · Cyfleoedd Ailhyfforddi
  • Uwchsgilio · Ystyried opsiynau hunan-gyflogaeth


Bydd ein tîm yn gweithio gyda chi i adnabod y ffynonellau gorau o gymorth a hyfforddiant i helpu eich gweithlu i gael cyflogaeth amgen.
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01633 647743 neu ebostiwch   employability@torfaen.gov.uk

Taflen

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020