Grant Busnesau Newydd Torfaen - holl gymorth grant bellach wedi ei ddyfarnu

TEE Covid Start Up Grant WELSH2

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach wedi dyfarnu’r cyfan o’r cyllid grant sydd ar gael, yn dod i £157,500 i’n busnesau newydd yn Nhorfaen. 

Bydd y grant yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau newydd eu creu sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020