Llywodraeth Cymru yn cynyddu cyfraniad ariannol ar gyfer BBaCh mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth i 75%

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG) yn elfen graidd o Ymchwil a Datblygu a chynnig arloesi Cymru i fusnesau. Nod y fenter hon yw gwneud PTG yn fwy hygyrch a chost-effeithiol i BBaCh ac annog mwy o fusnesau i fanteisio ar y rhaglen.

Fel rheol, disgwylir i BBaCh gyfrannu 33% o gyfanswm costau’r prosiect, ond nawr bydd ond angen i fusnesau cymwys yng Nghymru gyfrannu 25%.

Mae PTG, a’r PTG Rheoli newydd, yn helpu busnesau i wella eu cystadleugarwch, cynhyrchedd a pherfformiad drwy ddefnyddio gwybodaeth, technoleg a sgiliau yn well drwy ddatblygu partneriaeth gyda phrifysgol, coleg neu ganolfan Gatapwlt. Mae partneriaethau yn datblygu cynnig gyda’i gilydd i ddatblygu’r cynnig i ddelio ag angen busnes penodol a rhaid cyflwyno cynigion i gael eu hasesu rhwng 1af Medi 2020 a hanner dydd ar ddydd Mercher 3ydd Chwefror 2021. Dim ond ceisiadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn a fydd yn gymwys i dderbyn yr arian hwn.

Rhagor o wybodaeth

https://www.ktp-uk.org/case-study/welsh-government-increases-funding-contribution-for-knowledge-transfer-partnerships-to-75/

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Awst 2020