Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru

Mae Rheoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru wedi'u diweddaru i gymryd i ystyriaeth y cyhoeddiad a wnaed fel rhan o'r adolygiad 21 diwrnod diwethaf

Darllenwch fwy am:

 • Cau busnesau (diweddarwyd 3 Awst)

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-closure-businesses-and-premises-html

 • Cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â Coronafeirws mewn gweithleoedd ac adeiladau sy'n agored i'r cyhoedd (diweddarwyd 3 Awst): rhoddir gwybodaeth am y canlynol:
  • Diben y canllawiau
  • Egwyddorion cyffredinol
  • Gweithio o gartref
  • Cadw pellter cymdeithasol
  • Gorfodi
  • Adolygu

https://gov.wales/taking-all-reasonable-measures-minimise-risk-exposure-coronavirus-workplaces-and-premises-open

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020