Dysgu mwy am Ganolfan Cymru ar gyfer Arbenigrwydd Ffotoneg

Mae’r Ganolfan ar gyfer Arbenigrwydd Ffotoneg (CPE)  yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru/CDRhE, yn cynnwys pedair prifysgol yng Nghymru, sy’n cefnogi gwaith cydweithredol Prifysgol-Diwydiant. Mae’r CPE yn gweithio gyda chwmnïau yng Nghymru ar ddatblygu prosesau neu gynhyrchion. Nid oes cost ariannol i’r cwmni, dim ond eu cyfraniad cyfatebol mewn amser. Mae hyn yn rhoi cyfle i gwmnïau ddatrys problemau peirianyddol am gost isel a risg isel, tra’n gallu defnyddio adnoddau academaidd.

Dysgwch sut allai CPE helpu eich busnes chi:

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Awst 2020