Hwb o £4m i ariannu ymchwil y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru

Gall busnesau gweithgynhyrchu ledled Cymru barhau i arloesi’n flaengar yn sgîl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod £4 miliwn o gyllid yn dod o’r UE.

Bydd y gefnogaeth ychwanegol yn adeiladu ar lwyddiant partneriaeth ymchwil prif sefydliadau addysg uwch Cymru, a arweinir gan ddiwydiant, trwy estyn rhaglen ASTUTE 2020 (Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch).

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae ASTUTE 2020 wedi bod yn cydweithio â’r diwydiant ers 10 mlynedd, yn cyflwyno ymchwil, datblygu ac arloesedd effeithiol ar sail y galw yn y sector gweithgynhyrchu ledled Cymru.

Nawr bod Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi darparu cyllid ychwanegol, gall ASTUTE 2020 barhau i gefnogi busnesau tan fis Medi 2022.

Mae’r academyddion o’r radd flaenaf a’r arbenigwyr technegol o fri sy’n rhan o ASTUTE 2020 yn defnyddio dull gweithredu amlddisgyblaeth sy’n cwmpasu ymchwil, yr arloesedd ddiweddaraf, arbenigeddau penodol a’r cyfleusterau diweddaraf.

Mae’r tîm yn cefnogi busnesau i ddileu risgiau a rhoi newid ar waith, gan wneud yn fawr o gyfleoedd presennol a newydd, a datblygu cynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy trwy gymhwyso gwybodaeth, cyfarpar, deunyddiau a phobl mewn modd integredig.

Mwy o wybodaeth yma Welcome to ASTUTE 2020 (astutewales.com)

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Rhagfyr 2020