COVID-19: Mwy o help i Gynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru

Mae amrywiaeth o adnoddau hawdd eu cyrraedd, gan gynnwys llinellau cymorth a phecyn hunan-asesu, wedi eu lansio gan Grŵp Cydnerthedd COVID-19 a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Grŵp yn dwyn at ei gilydd nifer o sefydliadau cymorth arbenigol ledled Cymru gyda’r nod o gefnogi’r sector drwy’r heriau presennol ac adferiad yn y dyfodol.

Mae llinellau cymorth penodol yn galluogi i gynhyrchwyr bwyd a diod gael cymorth a dargedir, gan gynnwys cynllunio busnes, cyllid, cynhyrchion a datblygu masnach.

Mae’r pecyn hunan-asesu cydnerthedd y gellir ei lawrlwytho yn helpu cwmnïau i weld pa mor barod ydynt i ddelio gyda heriau economaidd presennol ac i’r dyfodol.

Ewch i:  https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/sut-gallwn-ni-helpu/canolfannau-arloesi

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Rhagfyr 2020