Y Canghellor yn ymestyn cynlluniau seibiant a benthyciadau

Mae’r cynllun seibiant wedi ei ymestyn tan ddiwedd Ebrill 2021 gyda’r llywodraeth yn parhau i gyfrannu 80% tuag at gyflogau – gan roi sicrwydd i fusnesau a chyflogeion ledled y DU i mewn i’r flwyddyn newydd, cyhoeddodd y Canghellor.

Bydd busnesau’n cael tan ddiwedd Mawrth i wneud cais i Gynllun Benthyciadau Bounce Back, Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, a’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws.  Roedd disgwyl i’r rhain gau ddiwedd Ionawr.

Darllenwch ragor yma 

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-extends-furlough-and-loan-schemes

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Rhagfyr 2020