Cynllun Grant Tollau: Grantiau Newydd ar gael nawr i helpu busnesau

Mae’r Cynllun Grant Tollau wedi’i sefydlu i helpu busnesau i baratoi ar gyfer trefniadau tollau newydd o 1 Ionawr 2021. Mae hyn yn cynnwys cefnogi busnesau sy’n masnachu gyda’r UE i gynnal hyfforddiant i wella eu dealltwriaeth o ofynion tollau a gweithio gyda chyfryngwyr tollau. Mae hefyd yn helpu cyfryngwyr tollau i wella eu gallu i gwblhau datganiadau tollau a chyflymu twf y sector er mwyn ymateb i’r cynnydd mewn galw o 1 Ionawr 2021.

Mae tri grant ar gael

  • Grantiau ar gyfer Hyfforddiant Masnachwyr: hyd at £1,000
  • Grantiau ar gyfer TG, Hyfforddiant a Recriwtio: hyd at 200,000 Ewro
  • Grantiau ar gyfer Prosiect Hyfforddiant a Gyllidir ar y Cyd: hyd at 2 filiwn Ewro

 Gwybodaeth bellach ar gael yma

https://www.customsintermediarygrant.co.uk/

 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Rhagfyr 2020