£110 miliwn yn ychwanegol i helpu busnesau fydd yn teimlo effeithiau'r cyfyngiadau newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd £110m o gymorth ariannol ychwanegol i fusnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau diweddaraf, sy’n dechrau dod i rym o ddiwedd masnachu ar Noswyl Nadolig.

Bydd busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau y gadwyn gyflenwi yn gymwys ar gyfer y cymorth ariannol.

Bydd rhagor o fanylion am y cyllid yn cael eu cyhoeddi ar wefan Busnes Cymru maes o law.

I ddarllen y cyhoeddiad ewch i wefan Llyw.Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Rhagfyr 2020