AGID: Diweddaru canllawiau ar awyru gweithleoedd

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi diweddaru eu canllawiau ar awyru yn ystod y pandemig.

Gall awyru da, ynghyd â chadw pellter cymdeithasol, cadw’r gweithle’n lân a golchi dwylo’n aml, helpu i leihau’r risg o ledaenu coronafeirws.

Bydd y canllawiau yn eich helpu i weld mannau sydd wedi eu hawyru’n wael ac yn awgrymu camau y gallwch chi eu cymryd i wella awyru. Bydd yn berthnasol i’r rhan fwyaf o fannau gwaith.  Mae pynciau’n cynnwys cydbwyso awyru gyda chadw pobl yn gynnes, awyru naturiol, gwyntyllau ac unedau glanhau, awyru peirianyddol ac awyru mewn cerbydau.

Ewch i safle’r AGID am wybodaeth bellach: 

Ventilation and air conditioning during the coronavirus (COVID-19) pandemic - HSE news

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Rhagfyr 2020