Gweithredwch nawr i sicrhau bod data personol yn llifo'n rhydd o'r UE/AEE i'r DU

Anogir busnesau i sicrhau y gallent barhau i dderbyn data personol o’r UE/AEE yn gyfreithlon o 1 Ionawr 2021:

  • Edrychwch ar y data personol rydych yn ei brosesu cyn 1 Ionawr 2021.
  • Os ydych yn derbyn data personol gan gwmni wedi ei leoli yn un o wledydd UE/AEE , mapiwch eich llif data a gweithredwch fecanweithiau trosglwyddo amgen e.e. Cymalau Cytundebol Safonol gydag unrhyw sefydliadau perthnasol yr UE
  • Ewch i UK/using-personal-data-2021 i weld arweiniad hanfodol llawnach

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Rhagfyr 2020