Aelodaeth ar-lein Llais Busnes Torfaen (Clwb Busnes) i barhau tan fis Ebrill 2021

Rydym yn falch o gael cyhoeddi y byddwn yn parhau i gynnig cyfle i fusnesau lleol ymuno â Llais Busnes Torfaen am ddim ar-lein tan fis Ebrill 2021.

Dyma gyfle gwirioneddol i ddechrau’r flwyddyn newydd trwy farchnata’ch busnes, cael cefnogaeth a siarad â phobl sy’n wynebu heriau tebyg.

Mae ein cyfarfodydd ar-lein yn rhoi cyfle i chi ddod i adnabod perchnogion busnesau lleol, trafod unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth sydd ei angen arnoch chi a gweld a oes gan eraill atebion neu ydyn nhw wedi cael hyd i gyfleoedd newydd. Gallwch ddweud wrth y grŵp hefyd am eich busnes a’r hyn yr ydych yn chwilio amdano.

Os hoffech chi ymuno am ddim, cwblhewch y ddolen isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi cyn hir. 

Dyma gyfle unigryw na ddylech ei fethu! Dysgwch ragor

Bydd ein cyfarfod rhwydweithio rhithwir cyntaf yn 2021 ar ddydd Iau 21ain Ionawr, 4.30pm.   

Rydym yn cynnal y cyfarfodydd rhithwir yma’n fisol tan fis Ebrill, sy’n ffordd dda iawn o gadw mewn cysylltiad â pherchnogion busnes eraill!

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Rhagfyr 2020