Cyfnod Pontio: canllawiau ar gyfer mewnforio ac allforio

Canllawiau ar gyfer Cludwyr a Gyrwyr Masnachol: Transporting goods between Great Britain and the EU from 1 January 2021: guidance for hauliers and commercial drivers - GOV.UK (www.gov.uk)

Gwybodaeth am Ddiogelwch Trwyddedau ar ôl 1 Ionawr 2021: Notice 32/20 - Information on Licence Security from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Diogelu buddiannau masnachu (rheoliad rhwystro a ddargedwir) ar ôl 1 Ionawr 2021 Protection of trading interests (retained blocking regulation) from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Pontio’r UE – Fforwm Masnachwyr a Diwydiant:Welcome to the EU Transition Trader and Industry Forum - Community Forum - GOV.UK (cabinetoffice.gov.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Rhagfyr 2020