Cyfnod Pontio: Mae rheolau Eiddo Deallusol yn newid

Mae’r cyfnod pontio yn dirwyn i ben ar 31 Rhagfyr 2020. Ar 1 Ionawr 2021, bydd newidiadau i sut bydd y system Eiddo Deallusol a’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gweithredu.

Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar:

Anogir busnesau i:

  • ystyried yn ofalus lle i ddatgelu eich dyluniadau i sicrhau eu bod yn cael eu diogelu’n ddigonol yn eu marchnad bwysicaf
  • os ydych chi’n allforio nwyddau y diogelir eu Heiddo Deallusol ar y farchnad eilaidd neu baralel, cysylltwch â’r deiliad hawliau yn yr AEE i weld a oes gennych chi ganiatâd i barhau i allforio'n baralel
  • meddyliwch ydych chi am i allforion barhau os ydych chi’n fusnes sy’n berchen ar hawliau Eiddo Deallusol am nwyddau sy’n cael eu hallforio’n baralel ar hyn o bryd o’r DU i’r AAE.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Rhagfyr 2020