Cronfa Fusnes Micro Bychan (MSBF) ar gael nawr i'r sector twristiaeth yng Nghymru

Cronfa fuddsoddi sy’n targedu cynlluniau buddsoddi cyfalaf cymwys yw MSBF a gellir ei defnyddio i uwchraddio cynnyrch neu greu cynnyrch newydd o ansawdd uchel.

Wedi ei chefnogi trwy Raglen Datblygiad Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 a’i hariannu gan Y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd dros Ddatblygiad Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru, mae MSBF ar gael i fusnesau â llai na 50 o gyflogeion amser llawn.

Rhoddir ystyriaeth i gefnogaeth rhwng £25,000 a £500,000, er mwyn:

  • creu a diogelu swyddi
  • gwireddu buddion economaidd a thwf
  • cyflenwi ansawdd, arloesi a theimlad o le.

Dysgwch ragor yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25th Chwefror 2020