Cwmni cyfreithiol Watkins & Gunn yn gwneud tri penodiad uwch.

Mae cwmni cyfreithiol Watkins & Gunn yn Ne Cymru sydd wedi ennill gwobrau, ac sydd â swyddfeydd yng Nghaerdydd, Llundain, Casnewydd a Phont-y-pŵl yn parhau i gydnabod y “talent sy’n arwain sectorau” ac “ymroddiad” ei staff.

 

Mae’r Cyfreithiwr Cyswllt ac arbenigwr cyfreithiol gofal plant Kate Roberts wedi ei dyrchafu yn Bartner a phennaeth y tîm gofal plant, tra bo’r cyfreithwyr Natalie Corten a ymunodd â’r cwmni yn 2014  fel cyfreithiwr dan hyfforddiant a Lucy O'Brien sy’n arbenigo mewn Cyfraith Gyhoeddus ill dwy wedi eu penodi i lefel cyswllt.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 25th Chwefror 2020