Mae cyfleoedd i hyrwyddo'ch busnes nawr ar gael yn Nhorfaen trwy gylchfannau, cerbydau sbwriel / ailgylchu ac ardaloedd â phlanhigion

van

flowers 2

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cynnig llawer o gyfleoedd  hysbysebu ledled Torfaen i fusnesau. Beth am fanteisio, a hyrwyddo’ch busnes ar Gylchfannau, Cerbydau Gwastraff ac Ailgylchu, Ynysoedd Hollti ac ardaloedd lle mae blodau gwyllt wedi eu plannu.

Y Manteision:

  • Gall hyd at 20,000 o gerbydau weld eich busnes bob dydd ar arwyddion   sy’n wynebu pob heol sy’n arwain at y gylchfan.
  • Gyda phrisiau o gyn lleied â £30 yr wythnos bydd cyfle i filoedd o drigolion, perchnogion busnesau ac ymwelwyr weld eich brand o      amgylch y fwrdeistref bob dydd.
  • Mae hysbysu ar un o gylchfannau Torfaen yn rhoi i chi’r cyfle i gyfleu eich neges 24 awr y dydd, 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn.
  • Y Cyngor fydd yn gyfrifol am greu a chodi'r arwyddion, a all ddangos enw, logo a manylion cyswllt y cwmni.

 Cynulleidfa:

  • 39,000 + o gartrefi
  • 93,000 + o bobl
  • Tair tref  (Blaenafon, Pont-y-pŵl,  Cwmbrân)
  • 2,300 o fusnesau
  • 20,000 + o gerbydau bob dydd

 Ffôn: 01495 766810 / E-bost: Kate.austin@torfaen.gov.uk

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Chwefror 2020