Cwmni siocled llwyddiannus o Gwmbrân ar sioe cogydd poblogaidd ar ITV

02B39946-8352-42B2-B5AB-A9CF9B0B50AD_1_105_c_large

Bydd Alison Pope, sylfaenydd y Little Welsh Chocolate Company, sydd wedi ei leoli yn Springvale, Cwmbrân yn ymddangos ar sioe Saturday Morning with James Martin ar ITV ar ddydd Sadwrn 1af Mawrth 2020 am 9.30am. 

Roedd hi wrth ei bodd o fod wedi cael gwahoddiad i ymddangos gyda’r cogydd poblogaidd, a dywedodd Alison,  “Byddwn yn trafod pob math o bethau Cymreig ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi ac yn gwneud peli siocled blasus gan ddefnyddio gwirodydd Cymreig hyfryd.  Rwy’n edrych ymlaen at y cyfle i arddangos peth o’r cynnyrch bwyd anhygoel sydd gennym yng Nghymru.” 

Ar ôl ei sefydlu yn 2017 a mynd o nerth i nerth,  mae’r busnes hefyd yn cynyddu nifer y rhai sy’n gwerthu eu cynnyrch ar draws Cymru, gan gynnwys Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn Nhorfaen. 

Mae’r Little Welsh Chocolate Company wedi ymrwymo i ddefnyddio’r siocled organig gorau ag olewau hanfodol a chynhwysion naturiol lleol ond nid yw olew palmwydd, soi na lliwiau artiffisial yn cael eu defnyddio o gwbl yn eu cynnyrch.  Roedd 100% o ynni’r busnes yn 2019 yn cael ei gynhyrchu trwy ddulliau adnewyddol (gan gynnwys gwynt, dŵr a phŵer solar) ac mae modd ailgylchu 100% o’u defnydd pecynnu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Chwefror 2020