CYFREITHIWR YNG NGHWMBRÂN YN RHAGORI WRTH I'R CWMNI GADARNHAU ARBENIGEDD MEWN EWYLLYSIAU, DOGFENNAU YMDDIRIEDOLAETH A PHROFIANT

Mae cyfreithiwr o gwmni Rubin Lewis O’Brien yng Nghwmbrân wedi ennill tystysgrif uwch mewn paratoi Ewyllysiau. Yn ddiweddar, enillodd Kate Toner Dystysgrif Uwch STEP mewn Paratoi Ewyllysiau (Cymru a Lloegr), yr unig gymhwyster uwch yn y maes ysgrifennu ewyllysiau a ddyluniwyd ar gyfer ymarferwyr sydd â phrofiad eang o gymryd cyfarwyddiadau a drafftio ewyllysiau. Croesewir y cymhwyster yn fawr iawn gan Rubin Lewis O’Brien.

 

Meddai Kate: “Mae'r holl oriau dan sylw wedi bod yn hynod o werth chweil. Rydym bellach yn un o'r ychydig gwmnïau cyfreithiol yn yr ardal sydd â'r lefel hon o arbenigedd. ”

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ionawr 2020