18-30? Dysgwch mwy am Gronfa Cymorth Ymddiriedolaeth y Tywysog a Menter NatWest (UK)

 prince's trust

 

 Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest wedi lansio cronfa grant gwerth £5 miliwn ar gyfer entrepreneuriaid ifanc y mae Coronafirws wedi effeithio arnynt. Mae ar gael i entrepreneuriaid 18-30 oed, a all wneud cais am grantiau a chymorth wedi'i deilwra.

 Gellir defnyddio grantiau i gynnal gweithrediadau busnes craidd yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â chyflawni unrhyw ymrwymiadau ariannol sy'n bodoli, fel talu am offer hanfodol neu dalu anfonebau gan gyflenwyr. Ar y cyd â'r grantiau hyn, bydd y fenter hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad un i un i ymgeiswyr sydd ei angen.

 

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Gorffennaf 2020