COVID-19: 8fed Gorffennaf 2020: Llywodraeth y DU yn cyhoeddi cymorth pellach i fusnesau

 

TEE Covid Financial Support WELSH

Ar ddydd Mercher 8 Gorffennaf 2020, cyhoeddodd y Canghellor Rishi Sunak gymorth pellach ar gyfer busnesau gyda’r nod o fod eisiau ‘diogelu, cynorthwyo a chreu swyddi.’

Crynodeb Allweddol:

Cynllun Ffyrlo / Bonws Cadw Swyddi

Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno bonws cadw swyddi i gyflogwyr y DU a fydd yn derbyn bonws unwaith ac am byth o £1,000 ar gyfer pob gweithiwr ar ffyrlo (ac yn dal i fod yn gyflogedig ar 31 Ionawr 2021). Rhaid bod y gweithiwr yn cael ei dalu dros £520 y mis i fod yn gymwys.

Cynllun Kickstart

Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy’n hawlio’r Credyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn yr hirdymor yn gymwys. Bydd cyllid ar gael ar gyfer pob lleoliad swydd chwe mis ac yn talu 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol am wythnos 25 awr - a bydd cyflogwyr yn gallu ychwanegu at y cyflog hwn

Bydd y cynllun yn agored i geisiadau ym mis Awst, a disgwylir i’r swyddi cyntaf gychwyn yn yr hydref a rhedeg tan fis Rhagfyr 2021 – gyda’r opsiwn o gael eu hymestyn.

Gostyngiad TAW

 Gostyngiad TAW am y cyfnod 15 Gorffennaf i 12 Ionawr 2021, o 20% i 5% ar gyfer y canlynol:

  • bwyd bwyta i mewn neu decawê poeth o fwytai, caffis a thafarndai
  • llety mewn gwestai, gwely a brecwast, meysydd gwersylla a meysydd carafanau
  • atyniadau fel sinemâu, parciau thema a sŵau

 Disgownt ar fwyta allan

Bydd y cynllun yn rhoi disgownt o 50% i bawb sy’n bwyta allan hyd at £10 y pen ar eu pryd bwyd, mewn unrhyw fwyty, caffi, tŷ tafarn neu sefydliad gwasanaeth bwyd cymwys arall.

Bydd angen i fusnesau gofrestru drwy wefan sy’n lansio ar ddydd Llun 13 Gorffennaf 2020.

Gellir defnyddio’r disgownt faint bynnag y weithiau a bydd yn ddilys o ddydd Llun i ddydd Mercher ar unrhyw bryd bwyd sy’n cael ei fwyta yn yr eiddo (gan gynnwys unrhyw ddiodydd nad ydynt yn alcohol) am y cyfan o fis Awst 2020 ledled y DU.

Bydd sefydliadau sy’n cymryd rhan yn cael ad-daliad llawn o’r disgownt 50%.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020