Gwiriwch a ydych chi'n gymwys ar gyfer Grant Busnesau Bychain o Salesforce/Enterprise Nation

Mae Salesforce yn gweithio mewn partneriaeth ag Enterprise Nation i gynnig cyfle i fusnesau bach cymwys dderbyn grant o £5,000 i’w helpu drwy’r argyfwng COVID-19.

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i gwmnïau:

  • fod wedi cofrestru yn nhŷ’r Cwmnïau
  • fod wedi’u sefydlu ers o leiaf 12 mis
  • fod heb dderbyn unrhyw grant arian arall yn ystod 2020 mewn perthynas â COVID-19 gan unrhyw Lywodraeth
  • fod wedi’u lleoli yn y DU gyda chyfrif banc Prydeinig
  • fod â rhwng 2 a 50 o weithwyr
  • fod yn bodloni’r holl ofynion cymhwysedd eraill fel y nodir yn nhelerau’r rhaglen grant yma

Gellir cyflwyno ceisiadau yng Nghymru am 8am ar 13 Gorffennaf 2020 hyd 11:59pm ar 19 Gorffennaf 2020.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Enterprise Nation.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Gorffennaf 2020