Coronafeirws: Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ar gyfer ailagor yn raddol ac yn ddiogel

TEE Covid Information WELSH

Diben y canllawiau hyn (a gyhoeddwyd 29 Mehefin) yw rhoi gwybodaeth i fusnesau sy’n gweithio yn yr economi ymwelwyr yng Nghymru am y cyfyngiadau a’r gofynion cyfreithiol parhaus sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws, ac er mwyn eu helpu i ailagor pan fydd hynny’n cael ei ganiatáu.

Profi, Olrhain, Diogelu – mae’r canllawiau hyn yn cynnwys dolenni i’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu sy’n bodoli er mwyn gwella gwaith goruchwylio iechyd yn y gymuned, gan sicrhau gwaith olrhain cysylltiadau mewn modd effeithiol a thrylwyr a chefnogi pobl i hunanynysu pan fydd angen. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfrifolebau cyflogwyr er mwyn helpu â gwaith profi ac olrhain cysylltiadau mewn perthynas â COVID-19. Mae’r gwaith olrhain cysylltiadau yn rhan bwysig o’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu a fydd yn ein helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr â’r feirws tra bo’r gwaith ymchwil yn parhau er mwyn ceisio darganfod triniaethau mwy effeithiol a brechlyn.

Mae’r economi ymwelwyr yn cynnwys yr holl ymwelwyr sy’n aros ac nad ydynt yn aros a’r gweithgareddau a’r gwariant sy’n gysylltiedig â chyflenwi cynnyrch a gwasanaethau i ymwelwyr gan y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae’n cynnwys llu o wahanol amgylcheddau gwaith, o atyniadau yn yr awyr agored y mae’n rhaid talu i’w defnyddio i atyniadau dan do fel amgueddfeydd. Mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau.

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i bobl sy’n gweithio yn yr economi ymwelwyr; er enghraifft:

  • Pobl sy’n gweithredu neu’n rhedeg gwestai a mathau eraill o lety
  • Pobl sy’n gweithredu atyniadau dan do ac yn yr awyr agored i ymwelwyr
  • Pobl sy’n rhedeg neu’n rheoli lleoliadau ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau busnes neu hamdden.
  • Pobl sy’n rhedeg tafarndai, bariau a bwytai ar gyfer lleoliadau bwyd.

 Mwy o wybodaeth yma (https://llyw.cymru)

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020