Cyfyngiadau Coronafeirws ar gyfer sectorau yn llacio ymhellach yng Nghymru

  • O ddydd Sadwrn 25ain Gorffennaf: Llety twristiaid gyda chyfleusterau a rennir, megis safleoedd gwersylla a phob gwesty ynghyd ag atyniadau tan-ddaear yn ailagor
  • O ddydd Llun 27ain Gorffennaf: Bydd cyfyngiadau presennol ar sinemâu dan do, amgueddfeydd, archifau ac orielau yn cael eu dileu, gan alluogi i’r rhain ailagor, ond nid yw’n gofyn am hynny. Gall arcedau difyrion hefyd ailagor. Caiff gwasanaethau cysylltiad agos (gan gynnwys salonau ewinedd, salonau tylino, busnesau sy’n cynnig triniaethau harddwch a lles a thatŵio) ailagor hefyd, er nad yw triniaethau wyneb yn cael eu cynghori. Bydd y rheoliadau coronfeirws hefyd yn cael  eu newid i alluogi i’r farchnad dai ailagor yn llawn hefyd.
  • Ymgymerir â’r adolygiad ffurfiol nesaf o’r rheoliadau erbyn 30 Gorffennaf 2020. Bydd amrywiol opsiynau yn cael eu hystyried gan gynnwys agor tafarndai, barrau, caffis a bwytai dan do o’r 3ydd Awst
  • I gael gwybodaeth mwy hanfodol a gwybodaeth ar sectorau penodol, ewch i: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adolygiad-interim-o-reoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Gorffennaf 2020