Cyfyngiadau coronafeirws yn cael eu llacio ymhellach i gefnogi'r sectorau twristiaeth a hamdden yng Nghymru

TEE Covid Information WELSH

Yn dilyn yr adolygiad 21 diwrnod diweddaraf o’r Rheoliadau Coronafeirws, mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford,  wedi amlinellu amserlen ar gyfer llacio’r cyfyngiadau’n raddol ar gyfer rhannau mawr o sectorau ymwelwyr, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth Cymru.

Bydd newidiadau uniongyrchol yn dod i rym yfory (dydd Sadwrn 11 Gorffennaf) pan fydd llety gwyliau hunangynhwysol yn agor.    

O ddydd Llun ymlaen (13 Gorffennaf) bydd y busnesau canlynol yn gallu agor, yn ddarostyngedig i ddilyn y canllawiau ar ddiogelu rhag y coronafeirws wrth weithredu: 

  • Salonau trin gwallt a barbwyr, gan gynnwys trinwyr gwallt symudol.
  • Tafarnau, barrau, bwytai a chaffis awyr agored.
  • Sinemâu awyr agored.
  • Atyniadau i ymwelwyr dan do, ond bydd nifer o atyniadau tanddaearol yn parhau i fod ar gau ar yr adeg hon oherwydd y risgiau uwch sy’n gysylltiedig â’r amgylcheddau hyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r atyniadau hyn er mwyn eu hagor mewn modd diogel.
  • Mannau addoli. Caiff arweinwyr ffydd ddechrau ailddechrau gwasanaethau’n raddol pan fyddant yn barod i wneud hynny mewn modd diogel.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gwneud newidiadau i’r rheoliadau i ganiatáu ymgynulliadau mwy o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored, dim ond os yw’r rhain yn cael eu rheoli a’u goruchwylio gan unigolyn sy’n gyfrifol am chwaraeon, gweithgareddau hamdden eraill a dosbarthiadau.

Bydd hyn yn caniatáu cynnal chwaraeon a gweithgareddau hamdden, megis dosbarthiadau ffitrwydd a dawnsio, yn yr awyr agored, yn ogystal â chydaddoli.

O 20 Gorffennaf ymlaen bydd meysydd chwarae, canolfannau cymunedol a champfeydd awyr agored yn gallu ailagor yn raddol yn ystod yr wythnosau dilynol, pan fydd gwiriadau diogelu wedi cael eu rhoi ar waith. Bydd ailagor canolfannau cymunedol yn helpu awdurdodau lleol i ddarparu cynlluniau chwarae a gofal plant yng ngwyliau’r haf.

 Mae’r Prif Weinidog yn galw ar fusnesau a sectorau eraill i ddechrau paratoi i ailagor o 27 Gorffennaf ymlaen: 

  • Gwasanaethau cysylltiad agor, gan gynnwys salonau trin ewinedd a pharlyrau harddu a busnesau sy’n darparu gwasanaethau lliw haul, tylino, tyllu’r corff, tatŵs, electrolysis neu aciwbigo.
  • Sinemâu dan do, amgueddfeydd, orielau a gwasanaethau archifau.
  • Llety twristiaeth â chyfleusterau a rennir, fel safleoedd gwersylla.
  • Ailagor y farchnad tai yn llawn. 

Bydd y penderfyniad terfynol ynghylch ailagor y sectorau hyn yn dibynnu ar amgylchiadau a’r adborth yn dilyn ailagor y rhannau cyntaf o’r diwydiant twristiaeth, atyniadau dan do a’r sector trin gwallt. 

Mwy o wyboaeth GOV.WALES

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Gorffennaf 2020