Diweddariad Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan: Gweminarau CThEM ac adnoddau hyrwyddol am ddim ar gael nawr a busnesau Torfaen sydd wedi ymuno

 • Mae CThEM yn trefnu webinarau am ddim (mae nifer o ddyddiadau/amserau ar gael trwy’r wythnos sy’n dechrau 27ain Gorffennaf) sy’n rhoi trosolwg o’r cynllun, sut mae’n gweithio, cymhwyster a sut mae hawliadau’n gweithio.

https://register.gotowebinar.com/rt/5193432531510711555?source=July-HMRC-GOV

 • Mae CThEM hefyd wedi cynhyrchu nifer o adnoddau (ar gael yn Gymraeg hefyd) gan gynnwys posteri, darluniau a deunydd hyrwyddol eraill i fusnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Rhagor o wybodaeth yn GOV.UK

https://www.gov.uk/government/publications/eat-out-to-help-out-scheme-promotional-materials.cy

 • Mae’r South Wales Argus hefyd yn dweud fod nifer o leoliadau yn Nhorfaen wedi ymuno â’r cynllun hyd yn hyn.  Mae’n bosibl nad yw rhai bwytai wedi cofrestru gyda’r cynllun eto.

  • Amici D Italia, High Street, Pontypool.
  • Boswells Cafe, Gwent Square, Cwmbran Shopping Centre.
  • Brown Bear's Coffee House, The Parade, Cwmbran.
  • Butterflies Bar and Kitchen, Queen Street, Blaenavon.
  • Horseshoe Inn, Old Abergavenny Road, Mamhilad.
  • Kaspas, Leisure at Cwmbran, Old Glyndwr Road, Cwmbran.
  • McDonald's, A4042 roundabout, New Inn.
  • Mcdonald's, North Walk, Cwmbran.
  • Owen's Cafe, The Highway, Croesyceiliog.
  • Page's Fish & Chips Restaurant, Woodside Road, Cwmbran.
  • Rabaiotti's Restaurant, North Walk, Cwmbran.
  • Starbucks, Cwmbran Centre, Cwmbran.
  • Subway, North Walk, Cwmbran.
  • TJ'S Catering, John Baker Close, Cwmbran.
  • The Lower New Inn, Newport Road, New Inn.
  • The Parkway Hotel and Ravellos Restaurant, Cwmbran Drive, Cwmbran.
  • The Upper Cock Inn, The Highway, Croesyceiliog.
  • The Wain-y-Clare, Usk Road, Penperlleni. 

Mwy o wybodaeth: South Wales Argus 

https://www.southwalesargus.co.uk/news/18614241.eat-help-cwmbran-pontypool-blaenavon/

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Gorffennaf 2020