Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd yn cau am 5yp ddydd Gwener 10 Gorffennaf

TEE Covid Financial Support WELSH

Mae Cam 2 Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru yn cau am 5yp ddydd Gwener 10 Gorffennaf 2020, cyhyd â bo’r arian yn caniatáu hynny.

 Mae’r Gronfa wedi’i llunio i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cynlluniau cymorth grant eraill nad oes angen eu had-dalu oherwydd COVID-19 gan Lywodraeth Cymru.

 Gall busnesau cymwys hawlio hyd at: 

  • £10,000 ar gyfer microfusnesau
  • £100,000 ar gyfer busnesau bach a chanolig
  • £690,000 ar gyfer busnesau mawr

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i tudalen COVID-19: Cymorth i Fusnes.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020