Enterprise Nation: Cyngor Adfer am ddim i Fusnesau

 TEE Covid Information WELSH

Mae’r Sector Gwasanaethau Proffesiynol a Busnes ac Enterprise Nation, gyda chefnogaeth yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, wedi uno i gynnig cyngor am ddim i fusnesau bach a chanolig i’w helpu i adfer o effaith y Coronafeirws. 

Mae cyrff proffesiynol a chymdeithasau masnach yn defnyddio arbenigwyr yn eu sector i gynnig galwadau am ddim ar bynciau o gyfrifyddu i hysbysebu, o AD i faterion cyfreithiol. 

Mae Enterprise Nation yn darparu mynediad am ddim i’r platfform hyd nes 31 Rhagfyr 2020, fel y gall busnesau bach a chanolig sydd angen cyngor a chymorth gysylltu â chynghorwyr busnes sy’n cynnig cymorth. 

Mae’r cynllun ar gael i fusnesau bychain ledled y DU. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Enterprise Nation

https://www.enterprisenation.com/freesupport/

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Gorffennaf 2020