Dewch o hyd i dalent orau'r diwydiant gyda chynllun recriwtio graddedigion rhad ac am ddim Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

  graduate

 Mae yna lawer o resymau pam y gall defnyddio PRC fod o fudd i'ch busnes wrth recriwtio graddedigion medrus:

  • Hyblygrwydd sy’n addas i chi
  • Addas o ran diwylliant
  • Codi proffil o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Partneriaeth ag Addysg Uwch
  • Mentora busnes arbenigol
  • Partneriaeth â phartneriaid awdurdodau lleol a chymorth busnes

Mae PRC ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar eu cynllun graddedigion sector-benodol yn y diwydiannau canlynol (cliciwch ar y cysylltiadau am daflen y sector)

Gwyddorau Bywyd, dyfeisiau meddygol a diagnosteg

Gweithgynhyrchu

Fin Tech/Technoleg

Mae mwy o wybodaeth am gynllun graddedigion PRC ar https://www.ccrgraduatescheme.wales

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Gorffennaf 2020