Cynllun Ffyrlo Hyblyg yn Cychwyn Heddiw

TEE Covid Information WELSH

Fis yn gynharach nag y cyhoeddwyd yn wreiddiol, bydd gan fusnesau yr hyblygrwydd i ddod â gweithwyr ar ffyrlo yn ôl i’r gwaith yn rhan-amser o heddiw ymlaen, fel rhan o gynllun y llywodraeth i ailagor economi’r DU.

Bydd y cynllun yn parhau ar agor hyd at ddiwedd mis Hydref a bydd yn parhau i gefnogi swyddi a busnes mewn dull pwyllog.

Bydd cwmnïau unigol yn penderfynu ar oriau a phatrymau shifft gweithwyr pan fyddant yn dychwelyd, er mwyn iddynt allu penderfynu ar y dull gorau iddyn nhw. Bydd busnesau yn gyfrifol am dalu cyflogau gweithwyr pan fyddant yn y gwaith.

 Rhagor o wybodaeth yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Gorffennaf 2020