Canolfan Diwydiant Bwyd Prifsgol Metropolitan Caerdydd: Ailfformiwleiddio Cynnyrch - Galwad i ymgymryd â phrosiect ar y cyd

cardiff met

Mae ein grŵp arloesi yn chwilio am gwmnïau i gynorthwyo gydag ailfformiwleiddio cynhyrchion bwyd a diod ar draws categorïau. 
Ers pandemig byd-eang COVID-19 mae'r diwydiant bwyd wedi cael ei herio gydag argaeledd a chyfyngiadau deunydd crai, cynnydd mewn prisiau ar gynhwysion a chymhlethdod cadwyni cyflenwi. Er mwyn parhau i fod yn gystadleuol mewn marchnad sy'n newid yn barhaus, efallai y bydd angen i gwmnïau ystyried ailfformiwleiddio fel rhan o'u strategaeth datblygu cynnyrch.
Gall grŵp arloesi ymroddedig ZERO2FIVE gynnig y gefnogaeth ganlynol i fusnesau micro a chanolig yng Nghymru:

  • Prosiectau wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol.
  • Mynediad at dîm o dechnolegwyr sydd â phrofiad diwydiant mewn lansio cynhyrchion arloesol ar draws ystod eang o gategorïau cynnyrch.  
  • Data am y farchnad, meincnodi cystadleuwyr, adroddiadau tueddiadau ac adolygiad  hyfywedd masnachol.
  • Tîm  sy'n deall goblygiadau technegol pan yn newid cynhwysion.
  • Cefnogaeth  ar y safle ar gyfer graddfa i fyny, treialon prosesu a lansio (yn cadw at phrotocolau diogelwch COVID-19).
  • Cymorth  i gychwyn llwybr critigol, sy'n benodol i'ch busnes, i gefnogi lansiad llwyddiannus.
  • Mynediad  at arbenigedd academaidd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys gwyddor bwyd, deddfwriaeth bwyd, datblygu cynnyrch newydd a gwyddorau biofeddygol.

Dyddiad cau ceisiadau yw dydd Gwener 24ain o Orffennaf. 

Gwiriwch oes yw eich cwmni yn gymwys a gwnewch gais yma

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020