Cyllid ar gael i gefnogi Ailgylchu ac Ailddefnyddio Tecstilau (DU)

WRAP logo

 

Mae grantiau o rhwng £20,000 a £170,000 nawr ar gael i sefydliadau masnachol a di-elw i gefnogi ailgylchu ac ailddefnyddio tecstilau gwastraff dillad neu liain. 

 Mae WRAP yn cynnig cyfanswm o £1.5 miliwn mewn grantiau ar gyfer prosiectau sy’n defnyddio syniadau, technolegau ac offer arloesol.

 Mae’r meini prawf yn cynnwys: 

  • Dangos “arloesi y tu hwnt i arferion normal”.
  • Cyllid cyfatebol: 10% ar gyfer sefydliadau di-elw / 50% ar gyfer sefydliadau masnachol.
  • Gwariant cyfalaf yn unig ar gyfer offer neu dechnolegau (heb gynnwys apiau meddalwedd) sy’n galluogi ailgylchu neu ailddefnyddio.

Ceisiadau yn cau 3ydd Awst 2020

 

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Gorffennaf 2020