Y llywodraeth yn cyhoeddi pecyn £200 miliwn i helpu busnesau arloesol lamu'n ôl

Bydd y Gronfa Arloesi Cynaliadwy yn helpu cwmnïau sy’n ailgodi ar ôl effaith y coronafeirws (COVID-19) i gadw eu prosiectau a’u syniadau arloesol yn fyw.

  • bron i £200 miliwn o hwb i helpu busnesau ledled y DU i yrru ymlaen gyda thechnoleg newydd arloesol ac ailgodi ar ôl effeithiau’r coronafeirws
  • buddsoddiad llywodraeth i  gefnogi syniadau arloesol yn amrywio o systemau AI sy’n rheoli llif traffig mewn dinasoedd i’r deunyddiau pecynnu ailddefnyddiadwy diweddaraf
  • annog busnesau ymchwil a datblygu i wneud cais am gyllid i droi syniadau dyfeisgar yn dechnoleg newydd

Ni fydd syniadau a phrosiectau arloesol a arweinir gan gwmnïau sy’n ailgodi ar ôl effaith y coronafeirws yn cael eu colli, diolch i gronfa £200 miliwn newydd sy’n cael ei lansio heddiw (dydd Sadwrn 27 Mehefin).

Mae’r cyllid hwn, sy’n cael ei gyflenwi drwy Innovate UK, yn ffurfio rhan o becyn ehangach £750 miliwn o grantiau a benthyciadau a gyhoeddwyd ym mis Ebrill i gefnogi cwmnïau arloesol. Mae hyn yn mynd gyda’r pecyn £500 miliwn newydd, Cronfa’r Dyfodol, sy’n rhoi cyllid cyfatebol i fuddsoddwyr preifat, ac mae eisoes wedi derbyn mwy na 500 o geisiadau ers ei lansio ar 20 Mai.

Gall busnesau wneud cais am gymorth drwy’r Gronfa Arloesi Cynaliadwy drwy fynd i wefan Innovate UK o ddydd Llun 29 Maehefin.

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Gorffennaf 2020