Trysorlys EM yn parhau i dorri'r dreth ar Gyfarpar Diogelu Personol (PPE)

TEE Covid Information WELSH

Mae’r esemptiad TAW ar Gyfarpar Diogelu Personol wedi ei ymestyn tan ddiwedd mis Hydref 2020.

 Daw’r penderfyniad – a fydd yn ei gwneud yn haws ac yn rhatach i gartrefi gofal, elusennau a busnesau gaffael yr offer hanfodol – ar ôl pennu TAW sero ar werthiant PPE am dri mis yn y lle cyntaf o 1 Mai 2020 tan 31 Gorffennaf 2020.

 Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Ffynhonnell:  Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020