CThEM: Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws: Dyddiadau Allweddol ar gyfer Cyflogwyr (Gorffennaf/Awst 2020) a Gweminar CThEM

  • 31ain Gorffennaf: Dyma’r dyddiad olaf y gallwch gyflwyno hawliadau ar gyfer cyfnodau sy’n gorffen ar neu cyn 30ain Mehefin 
  • Ar gyfer mis Awst: Bydd y llywodraeth yn talu 80% o’r cyflog hyd at gap o £2,500 am yr oriau pan fo’r gweithiwr ar ffyrlo a bydd cyflogwyr yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn am yr oriau pan fo’r gweithiwr ar ffyrlo. Bydd cyflogwyr yn parhau i allu dewis talu cyflog uwchben yr 80% a’r cap £2,500 am oriau na weithir, ar eu traul eu hunain, os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth fanwl, ynghyd ag amserlen o’r newidiadau i ddod yn y cynllun, yn https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme?&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=covid19&utm_content=jrs_changes

Newidiadau i’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws – gweminar CThEM (wythnos sy’n dechrau 3 Awst)

Bydd y gweminar ‘Ymestyn y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws a ffyrlo hyblyg’ yn cynnig: 

  • Trosolwg o’r cynllun, gan gynnwys ffyrlo hyblyg
  • Enghreifftiau o sut i gyfrifo’r swm y gallwch chi ei hawlio
  • Gwybodaeth am newidiadau a fydd yn digwydd ym mis Medi a mis Hydref

https://register.gotowebinar.com/rt/8528021499696163331?source=July-HMRC-DCS-Supp-Emp-4

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Gorffennaf 2020