Wythnos Tech Cymru - 13 i 17 Gorffennaf 2020

 Wales tech Week

 Cynhelir Wythnos Tech Cymru am y tro cyntaf rhwng 13 ac 17 Gorffennaf 2020.

Bydd yr ŵyl rithwir unigryw hon o weminarau, gweithdai a digwyddiadau digidol yn arddangos ehangder, cryfder ac amrywiaeth diwydiant technoleg ffyniannus Cymru.

 O arweinwyr technoleg byd-eang i fusnesau newydd, bydd Wythnos Tech Cymru yn rhoi sylw i gyflawniadau ac arloesedd y bobl a’r sefydliadau yng Nghymru.

 Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Technology Connected.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Gorffennaf 2020