Rhagor o fusnesau am elwa ar gynllun benthyg Llywodraeth y DU

Mae newidiadau i’r rheolau cymorth gwladwriaethol yn golygu y gall mwy o fusnesau bach elwa nawr ar fenthyciadau o hyd at £5 miliwn dan y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws.  

Yn flaenorol, nid oedd busnesau a oedd yn cael eu hystyried yn ‘gwmni mewn trafferthion’ yn gallu manteisio ar y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws oherwydd rheolau’r UE. Gall busnesau yn y categori hwn ac sydd â llai na 50 o weithwyr a throsiant o lai na £9 miliwn wneud cais am y Cynllun. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/news/more-businesses-set-to-benefit-from-government-loan-scheme

Ffynhonnell : Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/rhagor-o-fusnesau-am-elwa-ar-gynllun-benthyg-llywodraeth-y-du

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 31st Gorffennaf 2020