Lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl i Gigydd a Gwerthwr Papurau Newydd

 Market External Sign     Butcher PIM

 Ydych chi’n gigydd sy’n chwilio am eiddo fforddiadwy?  Mae lle ar gael ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, adeilad rhestredig gradd II yng nghalon Tref Pont-y-pŵl, am gigydd lleol.  Byddai’r cyfle yma’n addas i gigydd sefydledig sy’n chwilio am leoliad fforddiadwy, neu gigydd newydd sydd am dyfu busnes.  Rydym yn cynnig rhent wythnosol rhesymol, gyda’r chwe mis cyntaf fel masnachwr ar brawf, gyda gostyngiad o hyd at 30% ar y rhent.  Mae hyn yn rhoi cyfle i chi roi prawf ar y farchnad, datblygu’ch cynnyrch a chynyddu nifer eich cwsmeriaid. Ar hyn o bryd does dim cigydd ag eiddo yn y dref, felly bydd hwn yn gyfle anhygoel i rywun gael sefydlu ei hun yn y Farchnad Dan Do.

Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd.  Gyda stondin yn adeilad rhestredig Gradd II y farchnad yng nghalon Tref Pont-y-pŵl, byddai’r cyfle hwn yn addas i rywun sy’n edrych tuag at ddechrau eu busnes eu hunain yn gwerthu a dosbarthu papurau newydd i’r gymuned leol, yn ogystal â chylchgronau a losin.  Mae lleoliad y stondin yn y Farchnad Dan Do yn rhoi mynediad ar wahân, gan ganiatáu i chi agor yn gynnar ar gyfer cyflenwadau a chwsmeriaid.  Rydym yn cynnig rhent wythnosol rhesymol, gyda’r chwe mis cyntaf fel masnachwr ar brawf, gyda gostyngiad o hyd at 30% ar y rhent.  Mae hyn yn rhoi cyfle i chi roi prawf ar y farchnad a chynyddu nifer eich cwsmeriaid.

Oes gennych chi ddiddordeb? Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl trwy e-bost: pontypoolmarketmanager@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 742757.

  Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Gorffennaf 2020