Ysgol Fusnes Sbonc yn dychwelyd yn "rithiol" i Dorfaen 21ain – 23ain Gorffennaf: Ydych chi wedi bwcio?

TEE PopUp Business Banner PHOTOGRAPHER WELSH

 Mae tîm cymorth busnes Cyngor Torfaen – Economi a Mentergarwch Torfaen – yn rhoi cyfle i fusnesau presennol y cyfle i fynychu digwyddiad busnes arlein am ddim i unrhyw un sydd eisiau cychwyn busnes / busnes newydd gychwyn neu sydd angen help a chyfeiriad newydd i’w busnesau presennol yn ystod y cyfnod hwn.

Gan ei fod am ddim, gallwch drefnu lle fel busnes yn Nhorfaen a phicio i mewn ac allan o’r pynciau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi. Rwy’n gwarantu, unwaith y byddwch yn dechrau gwrando ar “Gwneud i’ch Busnes Oroesi” byddwch eisiau gwrando ar y gweddill!

Mae hwn yn gyfle unigryw i gael syniadau newydd a chymhellol ar gyfer eich busnes drwy gofrestru a gwrando ar ein siaradwr busnes brwdfrydig a difyr.  

Yn digwydd yr wythnos nesaf ar ddydd Mawrth, Mercher a Iau.  Peidiwch â cholli allan – gweler isod!

Dydd Mawrth 21ain Gorffennaf:

  • AM: Sut i Ddechrau Busnes Am Ddim
  • PM: Y Ffordd Gyflymaf o Roi Cychwyn ar Bethau

22ain Gorffennaf:  Diwrnod 2:

  • AM: Sicrhau bod Eich Busnes yn Goroesi
  • PM: Amddiffyn Eich Busnes

23ain Gorffennaf: Diwrnod 3:

  • AM: Gwneud y Mwyaf o’ch Presenoldeb Arlein
  • PM: Defnyddio eich Meddwl Marchnata i roi Hwb i Werthiannau

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15th Gorffennaf 2020