Gwobrau'r Frenhines am Fenter 2020: ceisiadau ar agor nawr

Mae’r gwobrau clodwiw yma, sy’n ddilys am 5 mlynedd, yn agored ar gyfer llwyddiant eithriadol gan fusnesau’r DU yn y categorïau canlynol:

  • Masnach Ryngwladol
  • Arloesi
  • Datblygiad cynaliadwy
  • Hyrwyddo cyfle drwy symudedd cymdeithasol

Ceisiadau yn cau am hanner dydd 9fed Medi. Gall busnesau wneud cais am fwy nag un categori.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i wneud cais, cymhwystra, meini prawf categorïau penodol a’r hyn sy’n digwydd ar ôl gwneud cais, ewch i https://www.gov.uk/queens-awards-for-enterprise

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Gorffennaf 2020