Cofrestru ar gyfer Cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan

Gall bwytai a sefydliadau cymwysedig (gweler y rhestr isod) gofrestru ar gyfer y cynllun hwn, sydd â’r nod o annog pobl i fwyta allan. Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng 3ydd – 31ain Awst  2020 (drwy’r dydd ar ddydd Llun, Mawrth, Mercher). 

  • gwerthu bwyd i’w fwyta ar unwaith yn yr eiddo
  • darparu ei fan bwyta ei hun neu’n rhannu lle bwyta gyda sefydliad arall ar gyfer prydau bwyta i mewn
  • wedi ei gofrestru fel busnes bwyd gyda'r awdurdod lleol perthnasol ar neu cyn 7 Gorffennaf 

I gael manylion llawn pwy a all a phwy na all gofrestru, yr hyn sydd angen i chi ei wybod, a sut mae’r cynllun yn gweithio, ewch i https://www.gov.uk/guidance/register-your-establishment-for-the-eat-out-to-help-out-scheme 

Cofrestru yn cau 31ain Awst 2020. 

Mae deunyddiau hyrwyddo ar gyfer y cynllun hwn hefyd ar gael. 

Gweminarau CThEM: wythnos yn cychwyn 27ain Gorffennaf 2020 

Dysgwch mwy am y cynllun (gan gynnwys hawlio a'r hyn sy’n digwydd ar ôl i chi hawlio) drwy gofrestru ar gyfer y weminar CThEM Cynllun Estyn Llaw drwy Fwyta Allan, a fydd yn rhedeg ar amrywiol adegau rhwng dydd Llun 27ain Gorffennaf a dydd Gwener 31ain Gorffennaf

 Cofrestru: https://register.gotowebinar.com/rt/5193432531510711555?source=July-HMRC-GOV

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Gorffennaf 2020