Cofrestru'ch sefydliad ar gyfer y Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan

Gallwch ddefnyddio’r Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan er mwyn cynnig gostyngiad i annog pobl i fwyta yn eich bwyty. 

Gallwch ddefnyddio’r Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan: 

 • drwy’r dydd, bob dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 3 a 31 Awst 2020
 • i gynnig gostyngiad o 50%, hyd at uchafswm o £10 yr un, oddi ar fwyd neu ddiodydd di-alcohol i bobl eu mwynhau y tu mewn
 • i hawlio’r arian yn ôl gan y llywodraeth

Gallwch gofrestru os: 

 • yw’ch sefydliad yn gwerthu bwyd i’w fwyta yn y fan a’r lle ar y safle pan gaiff ei brynu
 • yw’ch sefydliad yn darparu ei ardal fwyta ei hun neu’n rhannu ardal fwyta gyda sefydliad arall ar gyfer prydau y tu mewn
 • cafodd eich sefydliad ei gofrestru fel busnes bwyd gyda’r awdurdod lleol perthnasol ar neu cyn 7 Gorffennaf 2020

Ni allwch gofrestru: 

 • sefydliad sy’n cynnig bwyd neu ddiod tecawê yn unig
 • gwasanaethau arlwyo ar gyfer digwyddiadau preifat
 • gwesty sy’n rhoi gwasanaeth i’r ystafell yn unig
 • gwasanaethau sy’n darparu bwyd (megis bwyd ar fordeithiau sy’n rhan o gynnig pecyn)
 • faniau neu drelars bwyd symudol

Mae alcohol a thaliadau gwasanaeth wedi’u heithrio o’r cynnig. 

Ni fydd modd cofrestru ar ôl 31 Awst 2020. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cofrestru%E2%80%99ch-sefydliad-ar-gyfer-y-cynllun-bwyta-allan-i-helpu-allan

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 13th Gorffennaf 2020