Manwerthwyr - newidiadau i'r ddyletswydd cadw pellter corfforol 2m

TEE Covid Information WELSH

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod newidiadau i'r ddyletswydd cadw pellter corfforol 2m wedi dod i rym. 

Mae gan y rheoliad 2m newydd goblygiadau ar gyfer mangreoedd, gan gynnwys siopau. Mae Llywodraeth Cymru  wedi ysgrifennu at fanwerthwyr yng Nghymru yn cydnabod y bod yna rhai achlysuron pan nad yw hi wastad yn bosibl i gynnal pellter o 2m ac yn nodi mesurau ychwanegol bydd angen i fusnesau eu rhoi ar waith er mwyn lleihau'r risg o goronafeirws. 

Darllenwch y llythyr

https://businesswales.gov.wales/sites/business-wales/files/Cylchlythyr%20i%20Fanwerthwyr%20yng%20Nghymru.pdf

Ffynhonnell: Busnes Cymru

 Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Gorffennaf 2020