Mae'r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth wedi'i ymestyn, gydag ail grant, terfynol ym mis Awst.

TEE Covid Financial Support WELSH

Os ydych yn gymwys a bod coronafeirws wedi effeithio’n andwyol ar eich busnes, mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch hawliad ar gyfer y grant cyntaf ar neu cyn 13 Gorffennaf 2020.

Mae’r cynllun hwn yn cael ei ymestyn. Os ydych yn gymwys i gael yr ail grant, sef y grant terfynol, a bod coronafeirws wedi effeithio’n andwyol ar eich busnes ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020, byddwch yn gallu cyflwyno hawliad ym mis Awst 2020.

Gallwch hawlio am yr ail grant hyd yn oed os na wnaethoch hawlio am y grant cyntaf. Dysgwch ragor o wybodaeth am yr estyniad i’r cynllun.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020