Clwb busnes Torfaen yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio llwyddiannus

TBV virtual

Mae Llais Busnes Torfaen, clwb rhwydweithio llwyddiannus i fusnesau yn ne Cymru gyda dros 65 o aelodau, wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio rhithiol dros y misoedd diwethaf.  Achubodd dros 40 o bobl ar y cyfle nid yn unig i arddangos eu busnesau a’u sefydliadau yn ystod digwyddiadau rhwydweithio, ond hefyd i rannu eu profiadau o fod mewn busnes yn ystod argyfwng COVID-19.

Dywedodd Cadeirydd Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus, Rheolwr Gyfarwyddwr Everett Tomlin Lloyd and Pratt, Cyfreithwyr “Dyma’r tro cyntaf i ni ddefnyddio’r ffordd yma o rwydweithio ac rwy’n falch o fedru dweud eu bod yn ffordd wych o gadw mewn cysylltiad, a dangos sut allwn ni, fel clwb, addasu i anghenion busnesau ar hyn o bryd.  Rydym yn dysgu cryn dipyn oddi wrth ein gilydd.  Roedd gallu siarad am sut mae busnesau’n ymdopi ac yn addasu mewn ffyrdd arloesol ynghyd â chynlluniau ar sut i symud allan o’r sefyllfa bresennol yn amhrisiadwy. Rwy’n edrych ymlaen at yr un nesaf.”

Bydd cyfarfod rhithiol nesaf Llais Busnes Torfaen ddydd Mercher 8fed Gorffennaf, 11am.  Os hoffech wybod rhagor am rwydweithio rhithiol trwy Lais Busnes Torfaen, danfonwch e-bost at Joanne John yn Economi a Mentergarwch Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020