Digwyddiadau Rhithwir Cyfnewidfa Prifysgol De Cymru yn ystod Wythnos Dechnoleg Cymru

USW

Mae rhwydwaith busnes Cyfnewidfa PDC yn cefnogi busnesau drwy gyfrwng:

  • Mynediad i arbenigedd
  • Digwyddiadau
  • Hybiau cyfnewid
  • Datblygu partneriaethau

Oherwydd COVID-19, nid oes digwyddiadau ar y safle ar hyn o bryd, ond mae amrywiol weminarau a digwyddiadau rhithwir yn cael eu cyflwyno.

Fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru, cynhelir y gweminarau canlynol:

 

ET

Defnyddio Technoleg Newydd i Wella eich Busnes
Gorffennaf 14eg, 12:14-12:45

 CPE

Cymorth Y7D wedi'i Arianu i Fusnesau trwy CAFf
Gorffennaff 15fed, 12:15-12:45

 

Mnuf

Technolegau Datblygedig mewn Gweithgynhyrchu gyda ASTUTE 
Gorffennaf 16eg, 12:15-12:45 

Cofrestrwch gyda rhwydwaith Cyfnewidfa PDC am ddim i dderbyn gwahoddiadau i’w digwyddiadau rhithwir (am ddim), canfod cyfleoedd i gysylltu gyda’n harbenigedd i alluogi twf ac arloesi, ac i dderbyn diweddariadau ar gyllid perthnasol gan y Brifysgol.

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Gorffennaf 2020