Adnodd Asesu Risg COVID-19 i'r Gweithlu Cymru gyfan

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio adnodd asesu risg newydd i gefnogi pobl o gefndiroedd pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y GIG a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae’r Adnodd yn gofyn nifer o gwestiynau sydd wedi’u llunio i nodi a ydych chi mewn perygl uwch o Covid-19. Mae’n gofyn cwestiynau am iechyd, pwysau ac ethnigrwydd, a allai gynyddu eich risg o salwch difrifol ar ôl cael eich heintio â Covid-19. 

Mae’n cynnwys tabl sgorio syml, y gellid ei drosglwyddo i weithleoedd a sectorau eraill. 

Gallai pobl sydd mewn perygl cynyddol, ar ôl trafod gyda’u rheolwr llinell, gytuno ar addasiadau i’w trefniadau gwaith neu weithio o gartref. Gallwch lawrlwytho’r adnodd yma

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan LLYW.cymru.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn bwletinau gwybodaeth rheolaidd, a'r diweddaraf gan Economi a Mentergarwch Torfaen i'ch e-bost

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3rd Mehefin 2020